shape shape shape shape

Goluxland


Ko je i sa kojim ciljem kreirao školu?

Školu su kreirali IT kompanija Golux Technologies d.o.o. i kompanija u oblasti obrazovanja Golux IT Education d.o.o.

Naša škola radi na razvoju postojećih i kreiranju novih programa zasnovanih na celovitom pristupu učenju kako bi uticali na jačanje jezičkih, matematičkih, naučnih i digitalnih kompetencija učenika Srbije.


Kako ova škola može da pomogne Vašem detetu?

Naša misija je da vreme, koje deca provode za računarom, bude što korisnije, da usvajaju celovita i funkcionalna znanja koja će primenjivati u stvarnom životu. Goluxland škola stavlja akcenat na 4. tehnološku revoluciju popularišući STEM nastavne predmete. Ovaj koncept obrazovanja pruža priliku svakom detetu da od svoje kuće, iz svoje zemlje, radi na internacionalnom tržištu i živi dostojanstveno. To je ogroman dobitak za dete, za celokupno naše društvo i ekonomiju naše države.


Na čemu mi insistiramo tokom kreiranja obrazovnih projekata koje deca rade?

Golux pomaže svim zainteresovanim učenicima, koji su spremni da rade na sebi, da postanu superheroji. Deca na ovaj način uče da nijedan superheroj nije nastao preko noći, već su za to potrebni želja, volja, vera u sebe, strpljenje, mnogo truda i rada na sebi kako bi dostigli pun potencijal i postali superheroji našeg društva!

Industrija 4.0